Přecechtělova 2392-2397 Prusíkova 2398-2400 | Praha