Lidé

Jiří Šimek

Revitalizaci bytových domů se věnuje 20 let. Jako stavbyvedoucí a později jako ředitel divize se podílel na revitalizaci více něž 500 bytových domů. Od roku 2012 je majitelem a jednatelem společnosti Fasády Šimek, které propůjčil své jméno. Jeho hlavní rolí ve společnosti je zajistit úspěšnou realizaci zakázek. Osobně dohlíží na přípravu staveb, organizaci a kvalitu prováděných prací.
">

Historie

Společnost Fasády Šimek jsem založil v září roku 2012 jako logické pokračování  dlouholetých profesních zkušeností v oblasti revitalizace bytových domů. Cílem bylo vybudovat společnost, která bude tak velká, aby byla dostatečně stabilní, ale zároveň tak malá, abych mohl věnovat osobní pozornost každé jednotlivé zakázce. Dostatek osobní pozornosti vnímám jako jeden ze základních předpokladů správné a kvalitní realizace. Tohoto cíle se nám během tří let podařilo dosáhnout a stala se z něj strategie, které se držíme dodnes.

Po celou dobu naší existence hledáme vždy ta nejlepší technická řešení a používáme pouze prověřené stavební materiály. Někdy nás to sice může znevýhodnit ve výběrových řízeních, ale dlouhodobě se nám tato filosofie vyplácí. Předcházíme zbytečným reklamacím a námi revitalizované domy vypadají déle jako nové.

O stejné filosofii se snažíme přesvědčovat i naše zákazníky. Pečlivý výběr materiálů a technických řešení ve fázi přípravy projektu je totiž zárukou lepšího výsledku a delší životnosti celého domu.

Fasády Šimek - revitalizace bytových domů