Je pravda, že investice do revitalizace se mi nikdy nevrátí?

Pokud se na to podíváme přes hodnotu majetku, je návratnost investice do revitalizace v podstatě okamžitá. Hodnota bytu se totiž v revitalizovaném domě ihned zvýší o 10–30 % v závislosti na lokalitě. Pokud se budeme chtít podívat na návratnost energetických opatření, ta bude záviset na tom, jaká opatření budeme provádět a v jaké hodnotě budou. U zateplení fasády, kam je tato otázka často namířena, je potřeba počítat návratnost pouze těch vrstev, které bychom neudělali v případě, že bychom chtěli fasádu jen opravit bez zateplení. Oprava fasády jako takové nás totiž dříve či později čeká v každém případě. Počítáme tedy návratnost investice za izolant, lepidlo a výztužnou tkaninu. Návratnost této izolační vrstvy z celkové opravy fasády je řádově 7 let dle tloušťky a druhu izolantu. Doplnit informace o nutnosti regulace otopné soustavy.

Je vůbec potřeba zateplovat cihlový dům?

Pro pouhé splnění dnešní tepelně technické normy byste s použitím plných cihel museli postavit zdi o tloušťce 250 cm. Pro dosažení tzv. doporučení normy (přísnějšího limitu), které vyžaduje například program Nová Zelená Úsporám, by to muselo být dokonce 350 cm tradiční plné cihly. To, že by cihelná zeď tl. 50 cm běžně používaná u většiny cihlových bytových domů dostatečně izolovala, je ve světle těchto faktů jen zažitý mýtus – tedy nepravda.

Kontaktní formulář